Drugi upisni rok na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Saznajte sve informaciju o drugom upisnom roku na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Drugi upisni rok na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Važne informacije za drugi konkursni rok za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/24. godini:

 

Na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/24. godini na Tehnološki fakultet Novi Sad se može upisati ukupno 135 studenata, i to:

- 108 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i

- 27 samofinansirajućih studenata. 

 

Obavezna elektronska pretprijava kandidata: od 30. avgusta do 5. septembra 2023. godine na linku: https://prijemni.tf.uns.ac.rs

Prijavljivanje kandidata: 4. i 5. septembra 2023. godine.

Polaganje prijemnog ispita: 7. septembra 2023. godine. Prijemni ispit se polaže (pismeno) iz predmeta Hemija ili Matematika. 

Objavljivanje preliminarne rang liste: do 8. septembra 2023. godine

Objavljivanje konačne rang liste: do 13. septembra 2023. godine

Upis primljenih kandidata: 14. i 15. septembra 2023. godine.

 

Važno:

Nakon završetka upisa, ukoliko bude slobodnih mesta, Fakultet će vršiti upis studenata sa rezultatima prijemnog ispita sa drugih fakulteta iz predmeta Hemija i/ili Matematika.

Pored potrebne dokumentacije, kandidati prilažu i potvrdu o osvojenim bodovima.

Prijavljivanje: 20. septembra 2023. godine.

Rang lista: 21. septembra 2023. godine.

Upis: 22. septembra 2023. godine.

0 Comments