Drugi upisni rok na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Saznajte sve informaciju o drugom upisnom roku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Drugi upisni rok na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Upis na osnovne akademske studije 2023/24. godine – drugi upisni rok

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka raspisuje drugi upisni rok za:

 1. kandidate koji konkurišu za slobodna mesta za upis na osnovne akademske studije
 2. državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2022/23. godine
 3. stipendiste po projektu Vlade Republike Srbije "Svet u Srbiji" i "Srbija za Srbe iz regiona"

I Za kandidate koji se nisu upisali na osnovne akademske studije u prvom upisnom roku preostalo je 67 slobodnih mesta za upis u svojstvu samofinansirajućih studenata na sledećim studijskim programima:

 • Osnovne akademske studije politikologije – 22 mesta
 • Osnovne akademske studije novinarstva – 10 mesta
 • Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada – 35 mesta

II Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu u školskoj 2022/23. godini mogu da konkurišu za: 1 (jedno) budžetsko mesto odlukom Vlade RS.

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2022/2023. konkurišu u drugom konkursnom roku za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija po prethodno obavljenoj nostrifikaciji školskih svedočanstava i diplome stečene u inostranstvu.

III Kandidati – stipendisti po projektu Vlade Republike Srbije "Svet u Srbiji" i "Srbija za Srbe iz regiona" moraju imati potvrdu Ministarstva da je proces nostrifikacije njihovih srednjoškolskih dokumenata u toku (upisuju se mimo kvote).

Za sve dodatne informacije možete se javiti na brojeve telefona 011/3092903 ili 011/3092904.

DRUGI UPISNI ROK

 • Prijavljivanje kandidata: 31. avgust i 1. septembar 2023. od 11 do 13 časova, kancelarija br. 4 u prizemlju
 • Objavljivanje rang liste kandidata sa podacima o uspehu iz srednje škole 1. septembra u 16 časova; žalbe na rang listu moguće je podneti do 3. septembra 2023. u 12 časova putem mejla: milos.vukcevic@fpn.bg.ac.rs
 • Polaganje prijemnog ispita: 4. septembar 2023. u 10 časova
 • Objavljivanje preliminarne rang liste: 6. septembra 2023.
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: 7. septembra 2023.
 • Objavljivanje konačne rang liste: 8. septembra 2023.
 • Upis primljenih kandidata: od 11. septembra 2023. (raspored upisa primljenih kandidata po studijskim programima biće objavljen na sajtu Fakulteta uz konačnu rang listu)

PRIJAVA NA KONKURS

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • Prijavu na konkurs (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • Originale svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (na uvid)
 • Original diplomu o stečenom srednjem obrazovanju (na uvid)
 • Overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole i overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju
 • Original potvrdu o uplati za polaganje prijemnog ispita na jednom studijskom programu u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta: 840-1838666-35; model: 97; poziv na broj: 52080 (svrha uplate: prijava na konkurs za upis na OAS; primalac: UB – Fakultet političkih nauka)
 • Potpisanu Izjavu o korišćenju podataka (obrazac izjave kandidati će moći da preuzmu u skriptarnici fakulteta).
 • Izvod iz matične knjige rođenih (samo za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji)
 • Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu treba da donesu i potvrdu o započetom postupku nostrifikacije

POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Test za studijski program osnovnih akademskih studija Politikologija sadrži:

 • 30 pitanja iz predmeta ISTORIJA ili SOCIJOLOGIJA (po izboru kandidata)
 • 30 pitanja iz opšte informisanosti

Test za studijski program osnovnih akademskih studija Novinarstvo sadrži:

 • 30 pitanja iz predmeta SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ili SOCIJOLOGIJA (po izboru kandidata)
 • 30 pitanja iz opšte informisanosti

Test za studijski program osnovnih akademskih studija Socijalna politika i socijalni rad sadrži:

 • 30 pitanja iz predmeta PSIHOLOGIJA ili SOCIJOLOGIJA (po izboru kandidata)
 • 30 pitanja iz opšte informisanosti

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

ISTORIJA

Momčilo Pavlović, Đorđe Đurić – Istorija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i IV razred opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

PSIHOLOGIJA

Žarko Trebješanin – Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić – Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012. ili ranija izdanja.

SOCIJOLOGIJA

Grupa autora, urednica dr Smiljka Tomanović – Sociologija za III razred srednjih stručnih škola i IV razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

0 Comments

More posts