Prijave za upisni rok na Ekonomskom Fakultetu u Rijeci

Saznajte sve informacije o upisnom roku na Ekonomskom Fakultetu u Rijeci.

Prijave za upisni rok na Ekonomskom Fakultetu u Rijeci

Prijave za upis na sveučilišni diplomski studij - 1. ROK

INFORMACIJE O PRIJAVAMA ZA RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ U AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u 2023./2024. ak. god.

Prijave za upis na Diplomski studij primati će se putem https://isvuri.efri.uniri.hr/digupisi/  u periodu  11.09.- 20.09.2023. do 15:00 sati.

Na razredbeni postupak se mogu prijaviti kandidati:

 - sa svjedodžbom/diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne ekonomije

- ili s potvrdom o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program).

 Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 22. rujna 2023. u 15:00 sati na mrežnoj stranici Fakulteta www.efri.uniri.hr.

Upisi će se održati od 26.09-28.09.2023. prema informacijama objavljenim s rezultatima razredbenog postupka.  

Sve informacije o studijskim programima za diplomski studij dostupne su na liku OVDE.

0 Comments

More posts