Drugi upisni rok na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Beogradu

Saznajte sve informaciju o drugom upisnom roku na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Drugi upisni rok na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Beogradu

Upis 2023 – Drugi upisni rok

EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU RASPISUJE KONKURS ZA POPUNU SLOBODNIH MESTA NA STUDIJSKOM PROGRAMU EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA.
 
U prvu godinu studija može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (opšti uslovi konkursa). Pravo upisa imaju i naši državljani koji su srednju školu završili u inostranstvu u školskoj 2022/23.godini, a nisu mogli da nostrifikuju svoja srednjoškolska dokumenta do poslednjeg dana predviđenog za prijavu u junskom upisnom roku, kao i kandidati koji se upisuju na slobodna mesta po osnovu afirmativnih mera.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA  31. AVGUSTA i  1. SEPTEMBRA 2023.

Obaveštavamo vas da će prijava na Konkurs za upis na Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu u školsku 2023/24. godinu BITI ISKLjUČIVO ELEKTRONSKA. Nije potrebno da dolazite na Fakultet radi podnošenja dokumenata na Konkurs, već ćete preko portala prijemni23.ekof.bg.ac.rs moći da se prijavite od kuće.

Portal za prijavu na Konkurs za upis biće dostupan od 31. avgusta 2023. od 8 časova do 1. septembra 2023. do 20 časova.

Da bi popunili prijavu, kandidati mogu pristupiti ovom portalu, tako što u polje „Broj elektronske prijave“ unesu reč „kandidat“, a u polje „Lozinka“ unesu broj „2023“, i preko opcije „Prijava na konkurs“ otvaraju formu Prijave. Sva obavezna polja, koja su označena zvezdicom, moraju biti popunjena. Fajlovi sa dokumentacijom koju treba podneti elektronski mogu biti sa ekstenzijom jpg, jpeg, bmp, gif, tif, png ili pdf. Maksimalna veličina pojedinačnog fajla je 3MB.

Za Konkurs treba pripremiti skenirana sledeća dokumenta:

Svedočanstva I,II,III i IV razreda srednje škole.

Diplomu o završenoj srednjoj školi i potvrdu da su dokumenta predata za nostrifikaciju ukoliko ste srednju školu završili u inostranstvu.

Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na račun Ekonomskog fakulteta u Beogradu broj: 840-1109666-73, poziv na broj: 09 -102, uplatiti: 7.500 RSD, svrha uplate: polaganje prijemnog ispita.

Za kandidate koji konkurišu za upis po afirmativnim merama pratiti obaveštenja na adresi http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2023/ i pripremiti odgovarajuća dokumenta. Ovi kandidati popunjavaju i sledeće izjave:

Izjava za upis na prvu godinu osnovnih studija u okviru Programa afirmativne mere – pripadnici romske nacionalne manjine (link)

Izjava za upis na prvu godinu osnovnih studija u okviru Programa afirmativne mere – upis studenata sa invaliditetom (link)

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja popunjavaju izjavu za upis na prvu godinu osnovnih studija (link)

Svi kandidati popunjavaju izjavu o korišćenju podataka u svrhu formiranja rang liste za upis (link).

Nakon obavljene prijave, a najkasnije u roku od 24 sata kandidat treba da se uloguje na isti portal prema uputstvu i odštampa potvrdu sa konkursnim brojem. Bez ove potvrde kandidat neće moći da pristupi prijemnom ispitu.

Uputstvo za pristup

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi prijave na konkurs možete se obratiti na tel. 011/2633-146 ili na adresu konkurs@ekof.bg.ac.rs

PRIJEMNI ISPIT KANDIDATI POLAŽU 5. SEPTEMBRA 2023. GODINE U 10 ČASOVA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U BEOGRADU.

0 Comments

More posts