Fakultet političkih nauka: Prvi upisni rok 2024.

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka u školskoj 2024/2025. godini upisaće 500 studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija: 150 budžetskih i 350 samofinansirajućih.

Fakultet političkih nauka: Prvi upisni rok 2024.

Studijski Programi i Kvote

Politikologija:

 • Budžetski: 35
 • Samofinansirajući: 65
 • Cena: 100.000 din.


Međunarodne studije:

 • Budžetski: 35
 • Samofinansirajući: 105
 • Cena: 110.000 din.


Novinarstvo:

 • Budžetski: 50
 • Samofinansirajući: 110
 • Cena: 110.000 din.


Socijalna politika i socijalni rad:

 • Budžetski: 30
 • Samofinansirajući: 70
 • Cena: 105.000 din.


Kalendar Upisa

 • Prijava kandidata: 19, 20. i 21. jun 2024.
 • Objavljivanje rang liste: 22. jun 2024.
 • Pijemni ispit: 24. jun 2024.
 • Objavljivanje preliminarne rang liste: 26. jun 2024.
 • Podnošenje žalbi: 27. jun 2024.
 • Objavljivanje konačne rang liste: 28. jun 2024.
 • Upis primljenih kandidata: Počinje 2. jula 2024.


Prijemni Ispit
Prijemni ispit se sastoji od testa znanja sa 60 pitanja, različitih za svaki studijski program.

Politikologija i Međunarodne studije:

30 pitanja iz istorije ili sociologije
30 pitanja iz opšte informisanosti

Novinarstvo:

30 pitanja iz srpskog jezika i književnosti ili sociologije
30 pitanja iz opšte informisanosti

Socijalna politika i socijalni rad:

30 pitanja iz psihologije ili sociologije
30 pitanja iz opšte informisanosti

Dokumentacija za Prijavu

Prilikom prijave kandidati podnose:

 • Prijavu na konkurs (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • Originale svedočanstava i diplome (na uvid)
 • Overene fotokopije svedočanstava i diplome
 • Dokaz o uplati za prijemni ispit (6.000 din.)
 • Potpisanu izjavu o korišćenju podataka (preuzima se u skriptarnici)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (za kandidate koji nisu rođeni u Srbiji)

Afirmativne Mere

Kandidati sa invaliditetom: Podnose zahtev do 10. juna 2024.
Kandidati romske nacionalne manjine: Mogu koristiti program afirmativnih mera.


Za dodatne informacije i detalje posetite zvanični sajt fakulteta.

Srećno svim budućim studentima!

Dodatne informacije o Fakultetu političkih nauka možete saznati na njihovom štandu na virtuelnom sajmu obrazovanja "Na koji ćeš faks?".

0 Comments

More posts